Blog Image

WEB ontwikkeling & design BLOG

Waarom ?

Deze blog biedt een platform om informatie te delen over HTML & CSS, JavaScript, PHP, (My)SQL, ... .
Niet alleen voor de cursisten en lesgevers uit de afdeling WEB ontwikkeling & design van het SCVO-ENCORA, Grote Steenweg 226 te Berchem - Antwerpen, maar met en door iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van het internet

Form formating

HTML & CSS Posted on 30 jan, 2017 16:19:11

Formulieren zijn lastig om netjes te formatteren. Niet alle velden zijn even lang en/of hoog.
Een oplossing zou kunnen zijn om de lengte van de verschillende velden even groot te houden zonder het aantal characters te beperken. De gebruiker ziet enkel een “window” van zijn input, maar ons formulier ziet er wel netjes uit.
Deze oplossing is niet echt aanvaardwaar, UX, is en blijft een van de belangrijkste factoren waar we rekening mee houden als we onze user-interface ontwerpen.

We moeten dus naar andere oplossingen kijken, CSS transformaties bijvoorbeeld.
de code achter deze link geeft een voorbeeld van een mogelijke elegante oplossing voor ongelijke input-velden.
Laat eens weten wat jullie hiervan vindenSMARTY

PHP Posted on 30 jan, 2017 16:04:44

SMARTY is
zondermeer een van de beste “template”-systemen die we gebruiken samen
met PHP. Eenvoudig in gebruik en met een vlakke leercurve.

Tot nu toe,
tot PHP7, was er geen enkel probleem. Geen enkele update van PHP of SMARTY
maakte het noodzakelijk om de SMARTY strategy/templates aan te passen.

Tot nu, de
vorige versies van SMARTY zijn niet meer compatibel met PHP7 en de laatste
SMARTY versie , alhoewel volledig object georiënteerd, is niet compatibel meer
met de “__autoload” strategie.

SMARTY heeft er voor gekozen om compatibel te zijn met PHP7, maar gebruikt een nieuwe file
en folder structuur.

Ons resten
er dus 2 mogelijke oplossingen:

1 –> SMARTY aanpassen

Deze
strategie is de meest complexe en gaat volledig in tegen het “encapsulatie”
principe.

2 –> Scripts aanpassen

Deze
strategie blijkt de meest eenvoudige, maar betekent wel dat we geen gebruik meer
kunnen maken van de “__autoload”
functie.

In de
opleiding Web-ontwikkelaar bij ENCORA kiezen we voor oplossing 2.

We
verwijderen de “__autoload” functie en vervangen deze door includes/requires
voor elke gebruikte klasse.

We includen
een nieuw stukje code (mySmarty.inc.php) waar we het $_smarty object instantiëren
en de verschillende folders (templates, compile, cache, config) linken.

Verder
gebruiken we een nieuwe folder “smarty” waar alles samengebracht wordt.

Je kan de “nieuwe”
basis structuur via deze link in een zipped file downloaden

meer informatie over de file en folder structuur vind je in
de figuren hieronder.