De kwaliteit van websites, of meer bepaald het gebrek aan kwaliteit, zorgt de laatste tijd voor heel wat frustraties bij mij thuis.
Verschillende websites die we de laatste tijd raadpleegden, leverden niet de gewenste User eXperience (UX).

We werden geconfronteerd met
– Foutieve contactinformatie
– Verbroken links
– Geen duidelijke “call to action”
– out-datet teksten
– enz. …

Vele sites zien er goed uit, goede lay-out, leuke kleuren combinaties, gepaste grafische informatie en nog van dat leuks. Allemaal items waar we veel informatie over vinden en waar we de nodige aandacht aan besteden.

Maar eens de oppervlakkigheid voorbij, blijken veel van deze web-sites echter niet te doen waar ze voor gemaakt zijn: “communiceren met de surfer/klant”.

Het lijkt wel of voor vele web-projecten het geld op was na de design en de inhoud dan maar snel bijeen geraapt is. Voor kwaliteitscontrole waren er al helemaal geen middelen meer beschikbaar.

Laten we er geen doekjes om winden: een website met slechte en/of foutieve inhoud is waardeloos.

Het is aan ons, web-ontwikkelaars en web-designers, om onze opdrachtgevers aan te sporen om de nodige aandacht en resources te besteden aan de inhoud van hun sites en
de nodige fondsen te voorzien om de inhoud up-to date te houden.

Hoe goed we ons best ook doen om een correcte web-site te bouwen, we worden afgerekend op het geheel, de soms abominabele inhoud inbegrepen.

Niet getalmd, maak er NU werk van.